0888.98.98.99

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Việc hủy dịch vụ hay khách sạn đã đặt vì bất cứ lý do gì đó quý khách vui lòng liên hệ đến hotline 0888 98 98 99 hoặc quầy dịch vụ để có cách giải quyết phù hợp và hoàn tiền lại cho du khách (phụ thuộc vào thời gian và loại dịch vụ và quy định riêng của Hamya theo từng dịch vụ)

Spread the love