0888.98.98.99

Chính sách giao nhận

Chính sách giao nhận

Khi hoàn thành một giao dịch Đặt khách sạn, Đặt dịch vụ quý khách đồng ý nhận email mà chúng tôi có thể gửi đến, cung cấp cho du khách những thông tin về phòng ở, dịch vụ và những thông tin cụ thể liên quan, và chúng tôi có thể gửi email mời du khách điền vào mẫu đánh giá.

Spread the love